Tabure “Donut”

Tabure radjen u obliku lopte sa oblogom ispletenom od vunenih gajtana. Punjenje taburea je od stiropornih kuglica što daje lakoću samoga taburea. Kuglice stiropora su smještene u posebno uradjenu vreću.

Održavanje: Obloga taburea se pere blagim rastvorom deterdženta za vunu.

Cijena: na upit

vuna.ba

UNIQUE, MODERN AND TIMELESS

GT Handmade Flickr Feed